Vyhodnotíme
Vyhodnotíme
×

Vyhodnotíme


 • Musí vaše společnost při provozování autodopravy plnit podmínky nařízení 561/2006?
  Provedeme ve vaší společnosti audit na plnění nařízení 561/2006.
 • Provozujete vnitrostátní nebo i mezinárodní dopravu?
  Seznámíme vás s platnými předpisy i vnitrostátními odchylkami.
 • Může se na vaše podnikání v autodopravě vztahovat nějaké výjimka?
  Na základě auditu připravíme odborné firemní školení.
 • Nevíte, zda porušují vaši řidiči některá nařízení v autodopravě?
  Vyhodnotíme karty vašich řidičů a upozorníme na přestupky, kterých se dopouští.
 • Provozujete vozidla, která musí být vybavena tachografy?
  Podle platné legislativy určíme, která vozidla ano a která ne.
 • Nedaří se vám projít kontrolami bez problémů a řešíte časté přestupky řidičů?
  Proškolíme vás a naučíme lépe organizovat práci i výkon řidičů.

Vysvětlíme
Vysvětlíme
×

Vysvětlíme


 • Máte různorodý vozový park a nejste si jisti správným ovládáním tachografů?
  Seznámíme vás s používanými typy tachografů, jejich vlastnostmi a ovládáním.
 • Nevíte si rady, jak postupovat při vložení karty do tachografu po výkonu jiných činností?
  Vysvětlíme vám zásady při doplňování dat do tachografu.
 • Stále se nedokážete zorientovat v předpisech?
  Během našeho interaktivního školení se to konečně naučíte.
 • Nevíte si rady, nebo si nejste jisti s výkladem jednotlivých článků?
  Seznámíme vás s předpisy přesně, pochopitelným způsobem.
 • Nevíte, jak rozpoznat případná porušení?
  Vysvětlíme vám chyby na příkladech nebo ukázkou chyb z vaší vlastní karty řidiče.
 • Získali jste řidičský a profesní průkaz, ale neumíte obsluhovat tachograf?
  Vysvětlíme vám zásady práce s tachografem a upozorníme na nejčastější chyby.
Poradíme
Poradíme
×

Poradíme


 • Chybí Vám odborník, na kterého se můžete obrátit s Vašimi dotazy?
  V rámci sjednané spolupráce máte k dispozici i službu poradenství.
 • Nevíte, jaká pravidla nastavit řidičům, aby nedocházelo ke zbytečným problémům?
  Poradíme, jaké nastavit systémy i jak předcházet častým chybám.
 • Nejste si jistí správným tvrzením/postupem a hledáte oporu v zákoně?
  Obraťte se na nás, rádi Vám poradíme a odkážeme na daný předpis.
 • Nemáte potřebné zkušenosti s kontrolou a stahováním dat z karet řidičů nebo tachografů?
  Poradíme Vám komplexně, abyste si správné postupy rychle zapamatovali.
 • Nevíte, jak vyřešit problém s nedodržením maximální doby řízení?
  Seznámíme se s předmětem sporu a navrhneme možný postup.
 • Ztrácíte se v předpisech, ale rádi byste předešli vzniku nákladů za jejich porušování?
  Připravíme pro Vás individuální školení na základě Vašich požadavků a potřeb.
 • Stále nerozumíte některým ustanovením nebo vztahům jednotlivých předpisů?
  Poradíme s pochopením i těch nejsložitějších nařízení.
Naučíme
Naučíme
×

Naučíme


 • Neznáte platné předpisy a už nechcete riskovat další pokuty?
  Naučíme Vás vést záznam o pracovní době v souladu s požadavky ze zákona.
 • Nebaví Vás opakované řešení potíží s evidencí pracovních režimů řidičů?
  Je nejvyšší čas začít řidiče školit v problémových oblastech a častým chybám tak zcela předejít.
 • Nevíte, jak správně ovládat tachograf?
  Ukážeme si vše během školení a trpělivě Vás povedeme krok po kroku.
 • Máte obavy z postihu za chybně vedený záznam na kartě řidiče při cestě do zahraničí?
  Naučíme Vás správný postup dle nařízení 561/2006, které platí v celé EU.
 • Střídáte vozidla, ve kterých jsou různé typy tachografů, a nejste si jistí správnou evidencí?
  Během školení vás naučíme ovládat všechny typy tachografů. Sami si vyzkoušíte obsluhu pod dohledem lektora.
 • Zvládáte pouze základní znalost ovládání tachografu, ale neumíte doplnit záznam zpětně?
  Vyzkoušíte si doplnit činnost na kartu dle zadání a tím se to snadno naučíte.
 • Nedokážete stanovit rozdíly mezi nařízením 561/2006 a dohodou AETR?
  Zaměříme se na rozdíly a seznámíme Vás s jejich působností.

Naše služby

Školení tachografu

PROFESNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

BOZP

Součástí kurzu Školení tachografu je praktická práce na reálných tachografech, jejich obsluha, a zásady používání. Školení je určeno pro každého, kdo k výkonu své práce potřebuje DT. V rámci našich služeb vám zajistíme komplexní řešení, včetně možnosti školení přímo ve vaší společnosti.

Nabízíme tematické profesní školení řidičů dle vašich požadavků a potřeb. Profesní školení řidičů musí absolvovat každý aktivní řidič, který vlastní profesní průkaz. V rámci našich služeb vám zajistíme komplexní řešení, včetně možnosti školení přímo ve vaší společnosti.

Školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je povinné školení, které musí zajistit každý zaměstnavatel svým zaměstnancům. V rámci našich služeb vám zajistíme komplexní řešení, včetně možnosti školení přímo ve vaší společnosti.

Kdo jsme

Misí naší společnosti Simply Safe, s.r.o. je poskytování odborných školení a rad nejenom společnostem podnikajícím v dopravě, ale i jednotlivým řidičům.

Podnikání v dopravě přináší mnoho nástrah a je velmi složité se právně i procesně orientovat v záplavě zákonů a Nařízení.
Předcházejte pokutám, na Vámi prováděnou dopravu vypracujeme “manuál” k plnění Nařízení, řidiče odborně zdokonalíme, vyškolíme a naučíme.

Víme, že rozsah námi nabízeních školení pomůže i Vám.

Naše posudky mají

90

úspěšnost ve správních řízeních

Aktuality

Dne 1. 8. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 Novelou zákona o silniční dopravě se do českého právního řádu implementují předpisy Evropské unie, které tvoří součást tzv. balíčku mobility. Jedná se především o: ...

Pokračovat ve čtení...

Zákon o silniční dopravě, novela která mění používání tachografů.

Dopravci budou muset zajistit dodržování povinných přestávek řidičů nákladních aut. V návaznosti na evropské předpisy s tím počítá novela zákona o silniční dopravě, kterou...

Pokračovat ve čtení...

Europoslanci schválili očekávaný silniční balíček.

po téměř 4 letech vyjednávání včera Evropský parlament schválil Silniční balíček, jímž se mění několik legislativních norem EU. Balíček připouští za určitých podmínek 2...

Pokračovat ve čtení...

Propadlý řidičský průkaz, profesní průkaz a STK platí ještě 7 měsíců

EU vydala nařízení č.2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na Covid19, kdy začíná i v ČR platit toleranční období sedmi...

Pokračovat ve čtení...
Načíst další

Věděli jste, že...

60
Přepravních společností má pokutovatelné nedostatky v dokumentaci.
75
Řidičů, nesprávně ovládá tachograf a tím vystavují riziku postihu nejen sebe, ale i zaměstnavatele.
90
Si budeme pamatovat pokud si vše fyzicky na tachografu vyzkoušíte.

Staráme se o řidiče těchto společností