Dne 1. 8. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 Novelou zákona o silniční dopravě se do českého právního řádu implementují předpisy Evropské unie, které tvoří součást tzv. balíčku mobility. Jedná se především o: 

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů, [(dále jen „nařízení (EU) 2020/1054“)], s platností od 20. 8. 2020; 
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy, [(dále jen „nařízení (EU) 2020/1055“)], s platností od 20. 8. 2020, přímo použitelné od 21. 2. 2022; 

– účinnost ve vztahu k přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě ve smyslu nařízení (ES) č. 1071/2009 – od 22. 5. 2022;

– účinnost ve vztahu k mezinárodní silniční nákladní dopravě pro cizí potřebu ve smyslu nařízení (ES) č. 1072/2009 – od 21. 5. 2022; 

  • směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012, [(dále jen „směrnice (EU) 2020/1057“)], s platností od 1. 8. 2020.