Výjimka ze zákazu předjíždění

Od 19. 3. 2020, 18:00 hod. na dobu 60 dnů je na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 omezena doprava nákladních vozidel nad 3,5 t ve směru k hraničním přechodům, a to zákazem předjíždění pro nákladní automobily.

Výjimku z tohoto zákazu mají vozidla užitá při:
a) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
b) přepravě živých zvířat,
c) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
d) přepravě poštovních zásilek,
e) přepravě zdravotnického a biologického materiálu, léků a materiálu pro jejich výrobu.

Důvodem tohoto omezení je eliminace tvorby kolon na hraničních přechodech a upřednostnění vybrané přepravy, která to z povahy věci vyžaduje.